Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 62636/L

Gentlejam s.r.o.

Horný Val 12/25, 01001 Žilina

IČO: 47 850 272, DIČ: 2024124564, IčDPH: SK2024124564

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK76 0200 0000 0033 2558 6058

Gentlejam s.r.o.

Horný Val 12/25, 01001 Žilina